02/02/2018 – Nantes – Salle Thomas Mann (Folle Journée)